นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง ดำเนินกิจกรรม🏝️บ่อที่2🏝️ ความลึกจากดินเดิม ถึงตะพักแรกความลึก อยู่ที่ 1เมตร 50 ซ.ม ึความกว้างของหน้าตะพัก กว้าง 2 เมตร ความลึกของหน้าตะพัก ถึงก้นบ่อ ความลึกอยู่ที่ 4 เมตร 50 ซ.ม สโปล 45 ° ความลึกจากดินเดิมถึงก้นบ่อ รวมทั้งหมด 6 เมตร

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง

🏖️ดำเนินกิจกรรม🏖️

#โดยทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ #เจ้าของแปลง
#นักวิชาการพัฒนาชุมชน
🏝️บ่อที่2🏝️
ความลึกจากดินเดิม ถึงตะพักแรกความลึก
อยู่ที่ 1เมตร 50 ซ.ม
ึความกว้างของหน้าตะพัก กว้าง 2 เมตร
ความลึกของหน้าตะพัก ถึงก้นบ่อ
ความลึกอยู่ที่ 4 เมตร 50 ซ.ม
สโปล 45 °
ความลึกจากดินเดิมถึงก้นบ่อ รวมทั้งหมด 6 เมตร

*ผู้รับจ้างดำเนินการโดยขุดดินขึ้นจากพื้นที่บ่อที่2 -ทอยดินทำคันรอบพื้นที่ ทำทางเข้าพื้นที่
-ขุดเปิดหน้าดินแล้วลึกวัดได้ 1.5เมตร
-ตะพักแรกความกว้างวัดได้ 2เมตร
-ขุดคลองใส้ไก่ได้ 92 เมตร จากทั้งหมด135เมตร

(พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3ไร่ แบบ1:2)

พื้นที่ปฎิบัติงาน​: แปลง
นางสาวรุจิราพร เนื่องพลี หมู่ที่9 ตำบลไม้ตรา
อำเภอ​บางไทร​ จังหจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)