นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ดำเนินการกิจกรรม: -ลงพื้นที่แปลงนางหนูแดง กุลฑล หมู่2ต.ช้างใหญ่ -ลงพื้นที่แปลงรับผิดชอบช่วยเจ้าของแปลงปลูกต้นไม้ หลังดำเนินการขุดเสร็จสิ้น

วันที่ 17 สิงหาคม2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย

ดำเนินการกิจกรรม:

-ลงพื้นที่แปลงนางหนูแดง กุลฑล หมู่2ต.ช้างใหญ่

-ลงพื้นที่แปลงรับผิดชอบช่วยเจ้าของแปลงปลูกต้นไม้ หลังดำเนินการขุดเสร็จสิ้น
-ขุดหลุมปลูกต้นไม้(ต้นไม้)(ต้นไม้)(ต้นไม้)(ต้นไม้)(ต้นไม้)(ต้นไม้)รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงดิน ให้อาหารปลาในบ่อ

(Visited 7 times, 1 visits today)