นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: กระแชง-ช้างน้อย #ดำเนินกิจกรรม# – ดำเนินการขุดบ่อที่1 แล้วเสร็จไปแล้ว คือตะพักชั้นแรก – ขอบตะพักความลึก 1. เมตร – สโลป 45 องศา

วันที่ 17 สิงหาคม 2564
นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โซน: กระแชง-ช้างน้อย

#ดำเนินกิจกรรม#

– ดำเนินการขุดบ่อที่1 แล้วเสร็จไปแล้ว คือตะพักชั้นแรก
– ขอบตะพักความลึก 1. เมตร
– สโลป 45 องศา

ณ แปลง นายสมชาย อนุชน หมู่ที่2 ต.ช้างน้อยอ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา

(Visited 14 times, 1 visits today)