นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก ดำเนินการกิจกรรม : ขุดบ่อ 1 ขุดคลองไส้ไก่

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก
ดำเนินการกิจกรรม :
ขุดบ่อ 1
ขุดคลองไส้ไก่

ผลดำเนินการ :
-บ่อ 1 ดำเนินการขุดเสร็จ
-คลองไส้ไก่ ดำเนินการขุดเสร็จ

ภาพโดยรวม :
เสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมดำเนินการตรวจรับ

แปลงพื้นที่:
นาย สนั่น สุขสมเชาว์ หมู่ 4 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 26 times, 1 visits today)