นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ดำเนินการกิจกรรม: -ลงพื้นที่แปลงนางหนูแดง กุลฑล หมู่2ต.ช้างใหญ่ -ลงพื้นที่แปลงรับผิดชอบช่วยเจ้าของแปลงปลูกต้นไม้ หลังดำเนินการขุดเสร็จสิ้น

วันที่ 17 สิงหาคม2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: กระแชง-ช้างน้อย #ดำเนินกิจกรรม# – ดำเนินการขุดบ่อที่1 แล้วเสร็จไปแล้ว คือตะพักชั้นแรก – ขอบตะพักความลึก 1. เมตร – สโลป 45 องศา

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก ดำเนินการกิจกรรม : ขุดบ่อ 1 ขุดคลองไส้ไก่

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: ตำบลไม้ตรา โคกช้าง กกแก้วบรูพา #ดำเนินกิจกรรม# – ดำเนินการขุดบ่อที่1เสร็จ100% ได้ความลึกทั้งหมด5เมตร

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก ดำเนินการกิจกรรม 1 ขุดบ่อ 2 2 คลองไส้ไก่ 3 ทำการตรวจรับงาน บ่อ1 บ่อ 3 และคลองไส้ไก่ แปลง นาย ไพรัตน์ อุณหะ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก ดำเนินการกิจกรรม 1 ขุดบ่อ 1 2 ขุดบ่อ 2

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ