นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ไม้ตรา โคกช้าง ดำเนินการกิจกรรม:ณ แปลง นางเพียร ห่วงแก้ว และนาย คนึง ห่วงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา -วัดพื้นที่เตรียมทำนากับคลองไส้ไก้

วันที่ 28 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ไม้ตรา โคกช้าง
ดำเนินการกิจกรรม:ณ แปลง นางเพียร ห่วงแก้ว และนาย คนึง ห่วงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา
-วัดพื้นที่เตรียมทำนากับคลองไส้ไก้
– ทอยดินปิดร่องน้ำเก่า ทำทางเข้า
-วัดตะพักแรกบ่อความลึก1.50เมตร กว้าง2เมตร นำไม้ปักตามจุด
-ทอยดินที่ขุดจากบ่อมาทำโคก

(Visited 14 times, 2 visits today)