นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ โซนกระแซง ช้างน้อยเข้าไป ปฏิบัติงาน ร่วมกับ โซนบางพลี และเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินการกิจกรรม: แปลงพื้นที่1: นาย ชาติชาย เลิศชัย หมู่ที่1 ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา

วันที่ 27 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
โซนกระแซง ช้างน้อยเข้าไป ปฏิบัติงาน ร่วมกับ โซนบางพลี และเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ดำเนินการกิจกรรม: แปลงพื้นที่1: นาย ชาติชาย เลิศชัย หมู่ที่1 ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา
-เครียร์พื้นที่ตัดหญ้าปักหลักขึงเชือกตีกรีสโรสปูนขาว 2 บ่อ

(Visited 6 times, 1 visits today)