นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง ดำเนินกิจกรรม:*ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม รอบ ๆคันบ่อและคลองใส้ไก่ เนื่องจากดินที่ขุดไว้ยังไม่แน่นมากพอ จึงทำให้ดินแตกหัวระแหงหญ้าแฝกจึงแห้งตาย *รดน้ำต้นไม้ทั้งหมดรอบ ๆพื้นที่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง
ดำเนินกิจกรรม:*ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม รอบ ๆคันบ่อและคลองใส้ไก่ เนื่องจากดินที่ขุดไว้ยังไม่แน่นมากพอ จึงทำให้ดินแตกหัวระแหงหญ้าแฝกจึงแห้งตาย
*รดน้ำต้นไม้ทั้งหมดรอบ ๆพื้นที่
-ต้นกล้วย ต้นมะนาว ต้นผักหวาน ต้นไม้ใหญ่ ตะใคร้
*จดบันทึกการทำงานของ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต)
ณ แปลง นางรัชนี พันธุ์เอี่ยม หมู่ที่7 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 51 times, 1 visits today)