นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ดำเนินการกิจกรรม:ณ แปลง นางเพียร ห่วงแก้ว และนาย คนึง ห่วงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา -เริ่มขุดคลองไส้ไก่บริเวณข้างในขนาดกว้าง3เมตรลึก1ยาว

วันที่ 26 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย
ดำเนินการกิจกรรม:ณ แปลง นางเพียร ห่วงแก้ว และนาย คนึง ห่วงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา
-เริ่มขุดคลองไส้ไก่บริเวณข้างในขนาดกว้าง3เมตรลึก1ยาว
– เริ่มขุดเปิดปากบ่อและทอยดินไปตามจุด ปิดร่องน้ำเก่า
-รดน้ำต้นไม้ในแปลงผัก

(Visited 9 times, 1 visits today)