นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ดำเนินการกิจกรรม: -ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ได้รับมอบหมาย ควบคุม​ ติดตามงาน การขุดปรับพื้นที่ โคกหนองนา โมเดล​ ร่วมกับ เจ้าของ​แปลง และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร (รับผิดชอบ โซนตำบล สนามชัย)​ เข้าตรวจติตตาม ดูหน้างาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(มศพ)​
โซน: บางพลี​ บ้านเกาะ ช่างเหล็ก​
ดำเนินการกิจกรรม: -ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ได้รับมอบหมาย ควบคุม​ ติดตามงาน การขุดปรับพื้นที่ โคกหนองนา โมเดล​ ร่วมกับ เจ้าของ​แปลง และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร (รับผิดชอบ โซนตำบล สนามชัย)​ เข้าตรวจติตตาม ดูหน้างาน
-ดำเนินการ​ขุด แปลงนา + คลองไส้ไก่ 4แปลง
ผลผลิตจากกิจกรรม​ :- บ่อน้ำ 2 บ่อ แปลงนา + คลองไส้ไก่ 5แปลง
พร้อมทำการตรวจรับงาน
ลงพื้นที่แปลง:-ท่านรอง วัลลภ เนื่องประถม หมู่ 7 ตำบลสนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)