นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง ดำเนินกิจกรรม: ณ แปลง นางลัดดา เชื่อมสวัสดิ์ พื้นที่จำนวน3ไร่ #เข้าร่วมโครงการจำนวน1ไร่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง
ดำเนินกิจกรรม:
ณ แปลง นางลัดดา เชื่อมสวัสดิ์ พื้นที่จำนวน3ไร่
#เข้าร่วมโครงการจำนวน1ไร่
*ดำเนินการห่มดินด้วยฟาง รอบๆขอบบ่อ ขอบตะพัก และพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เพื่อป้องกันการไหลของหน้าดินขอบบ่อ คลุมหน้าดินให้เกิดความชุ่มชื้น และลดการเกิดวัชพืช
*จดบันทึกการทำงานของ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต)

ณ แปลง นางลัดดา เชื่อมสวัสดิ์ หมู่ที่8 ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)