นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ไม้ตรา โคกช้าง ดำเนินการกิจกรรม:ณ แปลง นางเพียร ห่วงแก้ว และนาย คนึง ห่วงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา -วัดพื้นที่เตรียมทำนากับคลองไส้ไก้

วันที่ 28 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ โซนกระแซง ช้างน้อยเข้าไป ปฏิบัติงาน ร่วมกับ โซนบางพลี และเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินการกิจกรรม: แปลงพื้นที่1: นาย ชาติชาย เลิศชัย หมู่ที่1 ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา

วันที่ 27 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงที่ 1 นาง เพียร ห่วงแก้ว และนาย คนึง ห่วงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา

วันที่ 27 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง ดำเนินกิจกรรม:*ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม รอบ ๆคันบ่อและคลองใส้ไก่ เนื่องจากดินที่ขุดไว้ยังไม่แน่นมากพอ จึงทำให้ดินแตกหัวระแหงหญ้าแฝกจึงแห้งตาย *รดน้ำต้นไม้ทั้งหมดรอบ ๆพื้นที่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ดำเนินการกิจกรรม:ณ แปลง นางเพียร ห่วงแก้ว และนาย คนึง ห่วงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา -เริ่มขุดคลองไส้ไก่บริเวณข้างในขนาดกว้าง3เมตรลึก1ยาว

วันที่ 26 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ดำเนินการกิจกรรม: -ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ได้รับมอบหมาย ควบคุม​ ติดตามงาน การขุดปรับพื้นที่ โคกหนองนา โมเดล​ ร่วมกับ เจ้าของ​แปลง และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร (รับผิดชอบ โซนตำบล สนามชัย)​ เข้าตรวจติตตาม ดูหน้างาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง ดำเนินกิจกรรม: ณ แปลง นางลัดดา เชื่อมสวัสดิ์ พื้นที่จำนวน3ไร่ #เข้าร่วมโครงการจำนวน1ไร่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โซน: ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย มีดำเนินการกิจกรรม: – ดูแลพื้นที่ เข้าตรวจติดตาม แปลงโซนรับผิดชอบ ของครัวเรือนต้นแบบ ในแปลงพื้นที่ดำเนินการ ตำบลช้างใหญ่และเชียงรากน้อย – บันทึกการทำงานประจำวันของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประจำโซนพื้นที่​

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: บางพลี​ บ้านเกาะ ดำเนินการกิจกรรม: -ลงพื้นที่แปลง ท่านรองวัลลภ เนื่องประถม หมู่ 7 ตำบลสนามชัย

วันที16กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบาง [...]

อ่านต่อ