นพต.เข้าดูแลการถอนหญ้ากำจัดวัชพืช เก็บหญ้าแห้งและตัดกิ่งไม้และปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว และ เก็บผลผลิต

🌱🌴🌴✌️สพอ.บางไทร✌️🌱🌴
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: ตำบลช้างใหญ่ เชียงรากน้อย
ดำเนินการกิจกรรม:
* นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่โซนรับผิดชอบเข้าดูแลการถอนหญ้ากำจัดวัชพืช เก็บหญ้าแห้งและตัดกิ่งไม้และปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เก็บผลผลิตที่มานได้มาประกอบอาหาร
* นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหารือวางแพลนงานในครั้งต่อไปและจดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ผลผลิตจากกิจกรรม
– โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

(Visited 12 times, 1 visits today)