นพต.รดน้ำ ถอนวัชพืช แปลงพืชผักสวนครัว พรวนดินในพื้นที่แปลง และเก็บผล มะนาว บวบ

สพอ.บางไทร
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
โซน: ตำบลบ้านเกาะ บางพลี
ดำเนินการกิจกรรม:
– ดูแลพื้นที่แปลงที่รับผิดชอบ รดน้ำ ถอนวัชพืช แปลงพืชผักสวนครัว
– พรวนดินในพื้นที่แปลง เพื่อในการจัดเตรียมปลูก พืชไม้ผล
– เก็บผล มะนาว บวบ ในพื้นที่แปลง
แปลงพื้นที่: นายชูชีพ วงษ์อำไพ หมู่ที่5 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แปลงพื้นที่: นายปรีชา จิตรบวร หมู่ที่3 ตำบลบ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)