นพต.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ ทำการถอยวัชพืช และ ทำการเตรียมดินฟันดินตากแดดเอาไว้เพาะปลูก

🐡🐡 สพอ.บางไทร 🐡🐡
วันที่ 13พฤษภาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
โซน:
▪︎กระแชง ช้างน้อย
ดำเนินการกิจกรรม:
-ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในแปลง
-ทำการถอยวัชพืช
-ทำการเพาะปลูกพักสวนครัวได้แก่ กวางตุ้งฮ่องเต้และผักบุ้งจีน
-ทำการแยกต้นกล้าลงแปลงใหม่เพิ่มเติม
-ทำการรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้
-ทำการเตรียมดินฟันดินตากแดดเอาไว้เพาะปลูกครั้งต่อไป
ผลการดำเนินการ
▪︎รอผลผลิต
-รอดำเนินการขั้นตอนต่อไป
พื้นที่แปลง :
▪︎สมหมาย สุขสมโฉม หมู่2 ตำบลกระแซง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)