นพต.ตำบลช้างใหญ่ เชียงรากน้อย และ กระแชง ช้างน้อย แคตก ห่อหมก บางพลี ไม้ตรา โคกช้าง กกแก้วเข้าขุดเป็นแปลงแรกในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจากทั้งหมด19แปลง โดยมีทีม นักพัฒนาพื้นที่ต้น

👌🚜🌱สพอ.บางไทร👌🌱🚜🚜 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายมิตรชัย ศรี [...]

อ่านต่อ