นพต.ทำการแก้ไขปรับวาดแปลนผังแปลงพื้นที่ มศพ.และเก็บกวาดใบไม้แห้ง

🍅🍆สพอ.บางไทร🌱🌴🌾
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
น.ส. สุดารัตน์ น.ส. ภัทราภรณ์ น.ส.พิรุณรัตน์.และนายสำราญ
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: ตำบลช้างใหญ่ เชียงรากน้อย
ดำเนินการกิจกรรม:
_ ทำการแก้ไขปรับวาดแปลนผังแปลงพื้นที่ มศพ. ของ นายสุรพล ม.8ต. บ้านม้าเพื่อให้ตรงตามแบบมาตรฐานกรมใหม่หลังจากที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยร่วมกับพัฒนากรเมื่อวันก่อน
– ดูแลแปลงพืชผักสวนครัว แปลง กำนันสมควรเพาะกล้าเตรียมลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล
– เก็บกวาดใบไม้แห้ง รื้อถอนค้างผักแปลงถั่วฝักยาวเนื่องจากลมพัดโค่นล้ม.แล้วจะทำการปลูกใหม่
– เก็บผลผลิต
-ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผัก (ต้นไม้)
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)