นพต.ตรวจดูแบบผังแปลนตามมาตราฐานที่นายช่างมอบให้ และ ดูแลผลผลิตในแปลงพื้นที่ เพาะชำต้นไม้เตรียมลงแปลง เก็บผลผลิต พริก มะนาว

สพอ.บางไทร🌶️🌴 วันที่ 30 เมษายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน [...]

อ่านต่อ

นพต.ขุดดินปรับพื้นที่แปลงเพิ่ม ร่วมกับเจ้าของแปลง และ นำเมล็ด ถั่วฝักยาว บวบ ปลูกในพื้นที่แปลงที่เตรียมไว้

สพอ.บางไทร วันที่ 29 เมษายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒ [...]

อ่านต่อ

นพต.ถ่ายบันทึกภาพแปลงพื้นที่ ก่อนดำเนินการ และ ปลูกผักและตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว

🌱✌️🏞️🎋 สพอ.บางไทร🏞️🎋🌱✌️ วันที่ 29 เมษายน 2564 นายมิตรชั [...]

อ่านต่อ