นพต.ปลูกบวบ ในพื้นที่แปลงตำบลบางพลี

สพอ.บางไทร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นาย สำเภา เลี่อนยศ และ นาย สหรัถ ไตรวิชานักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
ดำเนินการกิจกรรม: – รดน้ำแปลงพืชผักสวนครัว
– ปลูกบวบที่เพาะไว้
– ร่วมกันทำ แผน และ ผล ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ผลการดำเนินงาน :
– รอเก็บเกี่ยวผลผลิต
พื้นที่แปลง : นาย ชูชีพ วงษ์อำไพ ตำบล บางพลี หมู่ที่ 5 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)