นักพัฒนาพื้นที่ดูแลรดน้ำแปลงผักสวนครัว ตำบล บางพลี

สพอ.บางไทร
วันที่ 29 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นาย สหรัถ ไตรวิชา และ นาย สำเภา เลี่อนยศ
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
ดำเนินการกิจกรรม:
– รดน้ำแปลงผักสวนครัว
ผักบุ้งจีน ฝักทอง
ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง
แตงกวา ผักชีลาว + ผักชี
ผักกาดขาว คะน้า มะเขือเทศ
ข้าวโพด (ราชินีทับทิมสยาม)
จำนวน 10 ชนิด
ผลการดำเนินงาน : – รอผลผลิต
พื้นที่แปลง : นาย ชูชีพ วงษ์อำไพ ตำบล บางพลี หมู่ที่ 5 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 20 times, 1 visits today)