นักพัฒนาต้นแบบ ดูแลรดน้ำแปลงผักสวนครัว พื้นที่ตำบล กระแชง

สพอ.บางไทร👩‍🌾
วันที่ 29 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน ตำบลช้างน้อย กระเเชง
กิจกรรมที่ดำเนินการ : – ลงพื้นที่เข้าดูพืชผักสวนครัว จำนวน16ชนิด
รดน้ำเเปลงผักสวนครัว ขุดดินเพื่อปลูกข้าวโพด
รอเเยกต้นกล้า ร่วมกับเจ้าของเเปลง
พื้นที่ นาย สมหมาย สุขสมโฉม
ม.2 ต.กระเเชง อ.บางไทร จ.อยุธยา
ผลการดำเนินงาน : พืชผักสวนครัวกำลังเจริญเติบโต
รอเเยกต้นกล้า

(Visited 12 times, 1 visits today)