นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพาะเมล็ดข้าวโพด พื้นที่ตำบล บางพลี

สพอ.บางไทร
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นาย สหรัถ ไตรวิชา และ นาย สำเภา เลี่อนยศนักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
ดำเนินการ กิจกรรม:
– รดน้ำแปลงผักสวนครัว
ผักบุ้งจีน ฝักทอง
ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง
แตงกวา ผักชีลาว + ผักชี
ผักกาดขาว คะน้า มะเขือเทศ
จำนวน 10 ชนิด
– ทำราว ดอกอัญชัน
– เพาะเมล็ดข้าวโพด (ราชินีทับทิมสยาม)
ผลการดำเนินงาน :
– รอผลผลิต
พื้นที่แปลง : นาย ชูชีพ วงษ์อำไพ ตำบล บางพลี หมู่ที่ 5 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 40 times, 1 visits today)