นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รดน้ำแปลงพืชผักสวนครัว พื้นที่ตำบล บางพลี

สพอ.บางไทร
วันที่ 27 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นาย สหรัถ ไตรวิชา และ นาย สำเภา เลี่อนยศนักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
ดำเนินการ กิจกรรม:
– รดน้ำแปลงผักสวนครัว
ผักบุ้งจีน ฝักทอง
ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง
แตงกวา ผักชีลาว + ผักชี
โรยเมล็ด คะน้า ผัดกาด มะเขือเทศ
จำนวน 10 ชนิด
– ขุดแปลง
ผลการดำเนินงาน : – รอผลผลิต
พื้นที่แปลง : นาย ชูชีพ วงษ์อำไพ ตำบล บางพลี หมู่ที่ 5 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 13 times, 1 visits today)