ปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมร่วมกับเจ้าของเเปลง ตำบล กระแชง

สพอ.บางไทร🧑‍🌾🧑‍🌾
วันที่ 22 มกราคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร
นักพัฒนา​ต้นแบบ (นพต.)​ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่​โซน : ตำบล ช้างน้อย กระเเชง
ดำเนินการ กิจกรรม​:
– ปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมร่วมกับเจ้าของเเปลง
บ้าน นาย สมหมาย สุชสมโฉม หมู่ 2ต.กระเเชง
อ.บางไทร .พระนครศรีอยุธยา
ผลการดำเนินงาน :
– รอผลผลิต

(Visited 2 times, 1 visits today)