นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รดน้ำและถอนวัชพืช

สพอ.บางไทร
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นาย สหรัถ ไตรวิชา และ นาย สำเภา เลี่อนยศ นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
ดำเนินการ กิจกรรม:
– ปลูกพืชผักสวนครัว
ผักบุ้งจีน ฝักทอง
ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง
แตงกวา ผักชีลาว + ผักชี
จำนวน 7 ชนิด
– รดน้ำ ถอนวัชพืช
พื้นที่แปลง : นาย ชูชีพ วงษ์อำไพ หมู่ที่5 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการดำเนินงาน : – รอผลผลิต
– รอบแปลงไม่มีวัชพืช

(Visited 3 times, 1 visits today)