สำรวจแปลงพื้นที่ ตำบลบ้านเกาะเพื่อในการจัดเตรียมพื้นสู่รูปแบบโคกหนอง นาโมเดล

สพอ.บางไทร 🍁🍂
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่โซน : ตำบลบ้านเกาะ
ลงพื้นที่เพื่อ : วางแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ สำรวจแปลงพร้อมทั้งปรับพื้นที่ร่วมกับเจ้าของแปลง เพื่อในการจัดเตรียมพื้นสู่รูปแบบโคกหนอง นาโมเดล
ณ แปลงพื้นที่ : นายปรีชา จิตรบวร หมู่ที่3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)