นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

สพอ.บางไทร🌳🌳
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่โซน : ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก
ลงพื้นที่เพื่อ :- ทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
-วางแผนงานประจำสัปดาห์
-รดน้ำต้นไม้
เพื่อในการจัดเตรียมสู่แปลงรูปแบบโคกหนอง นาโมเดล
ณ แปลงพื้นที่ : นาย กำพร ไกลบุษฝา หมู่ 1 ต.ห่อหมก
อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)