การลงพื้นที่ของนักพัฒนาต้นแบบ แปลงโซนหมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพอ.บางไทร
วันที่ 14 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน หมู่ 1 ตำบล ห่อหมก อำเภอ บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ : – สำรวจดินที่แปลง ผลสำรวจพบว่า เป็น ดินเหนียว
– ปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 3 ชนิด พริกขี้หนูสวน ผักบุ้งจีน มะเขือเทศ
ผลการดำเนินงาน : – รอผลผลิต

(Visited 56 times, 1 visits today)