การลงพื้นที่ของนักพัฒนาต้นแบบ แปลงโซนหมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพอ.บางไทร
วันที่ 14 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นาย สหรัถ ไตรวิชา และ นาย สำเภา เลี่อนยศ
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน ตำบล บางพลี หมู่ที่ 5 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :- ปลูกพืชผักสวนครัว ผักบุ้งจีน 1แปลง ฝักทอง 10 หลุม จำนวน 2 ชนิด
ผลการดำเนินงาน : – รอผลผลิต

(Visited 32 times, 1 visits today)