กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” พื้นที่อำเภอบางไทร

การดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแ [...]

อ่านต่อ

หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกระแชงใต้ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ของดีอยุธยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจำปี 2563”

หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกระแชงใต้ ร่ว [...]

อ่านต่อ

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะหลวง ตำบลบางยี่โท ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด สำรับอาหารพื้นถิ่น ภายใต้งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจำปี 2563”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร ร่วมกิจกรรมการประกวดสำรับ [...]

อ่านต่อ