นายมิตรชัย ศรีผ่าน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางไทรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริการของเรา