นายมิตรชัย ศรีผ่าน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางไทรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangsai วันที่ 05 ก.ย. 2564

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: กระแชง-ช้างน้อย ดำเนินกิจกรรม – ดำเนินการขุดบ่อที่ 1 แล้วเสร็จไปประมาณ 80%

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangsai วันที่

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: กระแชง-ช้างน้อยดำเนินกิจกรรม – ดำเนินการขุดบ่อที่ 1 แล้วเสร็จไปประมาณ 40%

บริการของเรา