นายมิตรชัย ศรีผ่าน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางไทรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangsai วันที่ 13 มิ.ย. 2564

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลไม้ตรา โคกช้าง มีดำเนินการกิจกรรม: – เข้าดูแลพื้นที่แปลงโซนรับผิดชอบ หมู่ที่7 ตำบลไม้ตร -เข้าดูหน้างาน นพต. พช. ร่วมกับเจ้าของแปลง และเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการฯ ออกสำรวจ ตรวจหน้างานเพื่อจัดทำเอกสาร พร้อมนายช่างควบคุมดูแล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangsai วันที่

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ดำเนินการกิจกรรม: แปลงพื้นที่ 1: นางรัชนี พันธุ์เลี่ยม หมู่ 7 ตำบลไม้ตรา อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -ช่วยช่างวัดขนาดของบ่อและคลองใส้ไก่ว่าตรงตามแบบของช่างหรือไม่ ปัญหาหรืออุปสรรค ขนาดของสโลปบ่อไม่ได้ขนาด

บริการของเรา