โครงสร้างบุคคลากร

นางบุญธรรม สุภารัตน์

พัฒนาการอำเภอบางระกำ

นางสาริณี วงษ์รอด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประสานงานตำบลบึงกอก ตำบลปลักแรด

นางธัญญรัตน์ โฉมแดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประสานงานตำบลพันเสา ตำบลบางระกำ

นางสาวทศา บัวองค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประสานงานตำบลวังอิทก ตำบลบ่อทอง ตำบลชุมแสงสงคราม

นายพงษ์สิทธิ์ หิตกรดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ประสานงานตำบลหนองกุลา ตำบลท่านางงาม

นางสาวพัทยา อินแตง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ประสานงานตำบลนิคมพัฒนา ตำบลคุยม่วง

(Visited 521 times, 1 visits today)