โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ กำหนดดำเนิน  โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน บ้านทุ่งอ้ายโห้ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นการปลูกมะนาว ในกระถางยาง และ เพาะผักบุ้ง ในกะละมัง เพื่อเป็นสร้างความมั่นคทางอาหาร ในครัวเรือน

 

(Visited 9 times, 1 visits today)