สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ ขอส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอบางระกำ

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ ขอร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการนำของไปบริจาก เครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาย ในพื้นที่  บ้านปากคลอก ตำบลบางระกำ และ บ้านกรุงกรัก ตำบลท่านางงาม

   

(Visited 8 times, 1 visits today)