สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน ประชาสัมพันธ์ Application Click ชุมชน ผ่านการประชุมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่4 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวสุกัญญา ศรีสุรเดชชัย พัฒนาการอำเภอบางระจัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน ดำเนินการฝึกอาชีพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์  การติดตั้งและใช้งาน Application Click ชุมชน พร้อมเชิญชวนคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ติดตั้ง Application Click ชุมชน

แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ หมู่ที่4 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Application Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ

✅ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck
Play Store (ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์)

ภาพการดำเนินการ

 

 

 

 

 

(Visited 43 times, 1 visits today)