พช.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมส่งมอบปัจจัยการดำรงชีวิต (ถุงยังชีพ) แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตำบลพักทันและตำบลไม้ดัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางระจัน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี พัฒนาการอำเภอบางระจัน ร่วมส่งมอบปัจจัยการดำรงชีวิต (ถุงยังชีพ) แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย รวม 9 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลพักทัน จำนวน 5 ครัวเรือน และในพื้นที่ตำบลไม้ดัด จำนวน 4 ครัวเรือน

ซึ่งเป็นเป้าหมายจากการลงพื้นที่ปฏิบัติการเคาะประตูบ้าน (Knock Knock) Re X-ray ครัวเรือนยากจนในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

 

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 41 times, 1 visits today)