โครงการประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📍 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน

วัน ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

นายเกษม รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอบางระจัน เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดีโอทัศน์ทางไกล(Video Conference System – VCS) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจันเข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเป็นมาและแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📍ณ ห้องประชุมอำเภอบางระจัน ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 25 times, 1 visits today)