นายเชาว์ นวมทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางปลาม้า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี