☁พช.บางพลี ร่วมผนึกกำลัง จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ภายใต้โครงการวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปี 2565