ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี
 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ, 10540 เบอร์โทรศัพท์ 02 31062 33
FAX 02 31062 33
อีเมล์ cddbangphi@gmail.com

(Visited 1,717 times, 1 visits today)