ประวัติความเป็นมา

คำว่า “บางพลี” เป็นชื่ออำเภอบาประวัติความเป็นมาของอำเภอบางพลีงพลีในจังหวัดสมุทรปราการ นั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เป็นสองนัย คือ
     เมื่อพ.ศ. 2041  ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  ได้โปรดเกล้าให้ขุดคลองสำโรงขึ้นและได้พบเทวรูปสำริด 2 องค์  ที่คลองทับนาง มีจารึกชื่อว่า “พญาแสนตา” กับ “บาทสังขรณ์”  พระองค์จึงได้จัดทำพิธีบวงสรวงสังเวยเทวรูปนั้น  สถานที่ที่ทำพิธีบวงสรวงจึงเรียกว่า “บัตรพลี” นานๆ เข้าจึงเพี้ยนเป็น “บางพลี”
      ส่วนข้อสันนิษฐานอีกประเด็นหนึ่ง คือกล่าวกันว่า เมื่อ พ.ศ. 2136  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพขับไล่ข้าศึกมาทางทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยามาถึงยังตำบล  หนึ่งซึ่งไม่ปรากฎนาม ณ ที่แห่งนั้น พระองค์สั่งให้หยุดทัพพักไพร่พลและในช่วงเวลาพักนั้น  พระองค์ได้ประหารฃีวิตทหารคนหนึ่งที่คิดคดทรยศต่อพระองค์ได้จัดทำพิธีบวงสรวง ปลูกสร้างศาลเพียงตาพร้อมทั้งเครื่องเซ่นสังเวยประดามี  และทรงตั้งจิตอธิษฐานต่อเทวาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าถ้าพระองค์มีบุญญาธิการสามารถปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้มีความสุขร่มเย็นแล้ว  ขอให้พระองค์มีชัยชนะแก่อริราชศัตรูทั้งมวลแล้วจึงได้ประหารชีวิติทหารผู้นั้น  ส่วนการศึกสงครามในครั้งนั้นพระองค์ก็ประสพชัยชนะอย่างเด็ดขาด สถานที่ที่พระองค์กระทำพิธีกรรมบวงสรวงนั้น ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บางพลี”

อำเภอบางพลีแบ่งเขตการปกครองย่อย 6 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 83 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. บางพลีใหญ่   23  หมู่บ้าน
  2. บางแก้ว         16  หมู่บ้าน
  3. บางปลา         15  หมู่บ้าน
  4. บางโฉลง       11  หมู่บ้าน
  5. ราชาเทวะ      15  หมู่บ้าน
  6. หนองปรือ       3  หมู่บ้าน

 

(Visited 6,558 times, 1 visits today)