คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทีมที่ 2 ให้การติมตามอำเภอบางแพ

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทีมที่ 2 ให้การติมตามอำเภอบางแพ [...]