ผ้าไทยใส่ให้สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ

เข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ🌴
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ โดย นางสาวเมธิดา หิรัญบูรณะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ ร่วมแต่งชุดไทยถ่ายภาพทำสื่อประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อรณงค์การใส่ชุดไทยในทุกโอกาส แก่ประชาชนชาวบางแพ สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ ได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าว และภาพลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ในเขตพื้นที่อำเภอบางแพ และส่วนราชการในอำเภอ ให้เป็นที่รู้จักและร่วมกันใส่ชุดไทยในทุกโอกาส
📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ📸

(Visited 44 times, 1 visits today)