สพอ.บางแพ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย

เข้าชม 50 ครั้ง

10 เมษายน 2562 พัฒนาการอำเภอบางแพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.บางแพ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนอำเภอบางแพ  ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวขอพรท่านนายอำเภอบางแพ  นายอรรถพันธุ์  สงวนเสริมศรี  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางแพ

(Visited 50 times, 1 visits today)