เตรียมความพร้อม ” ปราชญ์สัมมาชีพ “

เข้าชม 13 ครั้ง

วันนี้ 24 ธันวาคม 61 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพดำเนิน ” โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ” โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับปราชญ์สัมมาชีพทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

(Visited 13 times, 1 visits today)