ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน ป.ป.ส.

เข้าชม 75 ครั้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดย ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน ป.ป.ส. ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส.

(Visited 75 times, 1 visits today)