แถลงข่าว “งานสืบสานประเพณีเทศกาลกินกุ้งของดีบางแพ”

เข้าชม 102 ครั้ง

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าว งานสืบสานประเพณีเทศกาลกินกุ้งของดีบางแพ ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561 และงานกินข้าวใหม่เคล้าปลามัน ฟินแอนด์ฟันกับหุ่นฟาง@ราชบุรี  ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561                  โดยมีนายอำเภอบางแพ พัฒนาการอำเภอบางแพ และหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมงานแถลงข่าวและรับฟังการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ณ ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง              คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว (ประกอบฟาร์ม)

(Visited 102 times, 1 visits today)