สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลเข้าร่วมอบรม การดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดราชบุรี

เข้าชม 43 ครั้ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลเข้าร่วมอบรม การดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดราชบุรี ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(Visited 43 times, 1 visits today)