พช.บางแพทำสัญญาเงินกู้กลุ่มสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 39 ครั้ง

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางแพ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาดำเนินการจัดทำสัญญาเงินกู้แก่กลุ่มสตรี จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีผู้เลี้ยงกุ้ง และกลุ่มเลี้ยงกุ้งกร้ามกราม ม.8 ต.โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

(Visited 39 times, 1 visits today)