สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงจัดการประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา